"Vaše tělo se umí vyléčit samo, pokud má k tomu podmínky".

Na fyzické rovině (tělo) vycházím z principů funkční výživy a protokolu pro terapii chronických civilizačních onemocnění The Root Cause Protocol Morleyho Robbinse, jehož studium jsem ukončila v červnu 2022. Dále mám vystudovaný obor Výživa člověka na Lékařské fakultě (Bc.) a Chemii a technologii potravin na Technologické fakultě (Ing.) 

Spojuji tedy akademické znalosti s dalšími postupy, které jsem objevila při své vlastní cestě uzdravování se z dlouhodobé nemoci těla i duše.

Chronická (civilizační) onemocnění mají na fyzické rovině vždy souvislost se skrytými výživovými deficity. Přesto jsou stále vnímána jako něco, s čím se nedá nic moc dělat. Jsou výsledkem často léta vznikajících příčin pod povrchem. Patří sem: dlouhodobě nevhodné stravování, skrytá hormonální nerovnováha, narušené zdraví střeva a dalších orgánů, potravinové alergie a další potíže plynoucí z oslabeného imunitního systému, chronicky vyčerpané nadledvinky, vystavení se toxinům z potravin, léků, nevhodných doplňků stravy a z prostředí, ve kterém žijeme.

Na úrovni mysli a duše jsou tato onemocnění přímo spojena s životem samotným. Často také s větším či menším deficitem vlastního smysluplného a autentického života. Dále pak souvisí s naší schopností a připraveností přijmout náš vlastní osobní příběh a sebe sama bez posuzování. V neposlední řadě je pro nás výhodné dobře poznat svoji mysl a naučit se ji používat tak, aby byla nástojem našeho rozvoje a nikoliv tyranem či sabotérem v naší hlavě. V praxi se nám pak otevírá prostor pro "zázračná uzdravení" a vzniká chuť  pracovat sami se sebou a se svým zdravím způsobem, který je daleko od námahy a snahy něco vyřešit.

♡♡♡