BIORESTART

Nenarodili jsme se proto, abychom byli unavení, vyčerpaní a nemocní!

LÉČBA CHRONICKÝCH CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ STRAVOU
- odstranění buněčné nerovnováhy minerálních látek a vitamínů
- obnovení produkce energie v těle
- znovunavrácení těla k jeho přirozenému fungování

Projekt BIORESTART vzniká na základě mého studia příčin chronických civilizačních onemocnění a dysfunkčního metabolismu. Má za cíl pomoci vám odstranit jednu z těchto příčin a sice nerovnováhu minerálních látek a vitamínů nejen v krvi, ale především ve tkáních. Pohybujeme se tedy na buněčné úrovni a v konečném důsledku na úrovni mitochondrií, tedy přímo v místě vzniku naší životní energie. Tento přístup je velmi účinný a je to cesta k udržení dlouhodobého zdraví. 

Oprava metabolismu 
Pokud nepřijímáme dostatek živin a nebo je příjem živin nevyvážený, vede to nevyhnutelně ke snížení produkce energie v těle, k postupnému zhoršování všech (!) funkcí organismu, ke zpomalování metabolismu a často také ke skrytým zánětlivým změnám ve tkáních. Rozvoj této situace v těle není otázkou týdnů, ale spíše let, po které se stravujeme nevhodným způsobem. Vzniklé zdravotní problémy se běžně odkazují na stárnutí a je nám tvrzeno, že je to normální. Normální to ale není a hlavně to normální být nemusí, pokud se rozhodnete vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou. Není to ani přespříliš složité. Jako u všeho je důležité mít správné informace a podle nich ke svému zdraví a stravování přistupovat. Pak je otázkou času, kdy se vaše situace začne lepšit. 

Metabolismus = přeměna živin na energii = základ pro dobré zdraví

Ke zdraví a k metabolismu přistupuji ve dvou rovinách:
1. ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉ FYZIOLOGIE LIDSKÉHO TĚLA = dobré (funkční) trávení, pravidelná a metabolicky v(ý)hodná strava, optimální pohyb (ani moc, ani málo), kvalitní spánek, respektování cirkadiánních rytmů, správné osvětlení a další faktory.
2. ZAJIŠTĚNÍ FYZIOLOGICKÉHO METABOLISMU NA BUNĚČNÉ ÚROVNI = oprava metabolismu na buněčné úrovni pomocí odstranění buněčné nerovnováhy minerálních látek a vitamínů. (Čili budete jíst správná jídla a smysluplné doplňky).

Pokud jsou tyto dvě úrovně zajištěny (vhodnými nutričními a režimovými opatřeními), dochází k postupné optimalizaci všech funkcí organismu. Je to v zásadě jednoduché a efektivní. Pokud v organismu vše funguje – přichází zdraví!

Stravování
Běžná strava dnešní doby není schopna pokrýt všechny potřeby organismu co do kvality a množství živin (a to platí i přes to, že se doteď na lékařských i technologických fakultách vyučuje opak). Potraviny se pěstují na již vyčerpaných půdách a jakkoliv se zemědělci snaží o doplnění hlavních živin zpět do půdy, spektrum minerálních látek v půdě se diametrálně liší od složení původního. Na těchto půdách se pasou hospodářská zvířata a situace se tedy promítá i do živočišné výroby. Situaci navíc komplikuje to, že dnešní potraviny jsou obohacené o aditiva a syntetické formy vitamínů. V reakci na tuto situaci často v dobrém víře užíváme (a bohužel jsou nám i předepisovány a doporučovány klasickými lékaři) nevhodné doplňky stravy a potraviny, které narušují přirozené metabolické procesy. Toto vše dále prohlubuje nepoměr přijímaných živin.

Pro koho je Biorestart vhodný?
Biorestart je vhodný pro každého, kdo se chce přiblížit kvalitě stravování našich (blízkých) předků a tomu, co náš organismus esenciálně potřebuje. Jde o postupy, které naše tělo navrací do rovnováhy pomocí zařazení vhodných a smysluplných potravin a někdy také doplňků stravy - těch, které jsou v dnešní době a nebo pro daného člověka a jeho obtíže potřebné. Dále je nutné omezení/vyloučení toho, co vhodné není. A tím již nemyslím pouze jídlo. Jak moc je člověk v nerovnováze lze určit podle symptomů/diagnóz chronických civilizačních "nevíme, co s tím" onemocnění. Mezi ty patří například: nespavost, stavy únavy až vyčerpání u jinak "zdravých" lidí, vysoký krevní tlak, stavy nechutenství bez zjevných příčin, anémie, poruchy funkce štítné žlázy, obezita (a zpomalený metabolismus), tělo nereagující na diety ani pohyb, chronický únavový syndrom, fibromyalgie, chronická borelióza, úzkosti, deprese a mnohé další. Lékaři bohužel zaměňují symptomy vzniklé na podkladu nerovnováhy živin za klinický obraz mnohých onemocnění. Nemyslím to zle, neznám lékaře, který by nechtěl pacientům pomoci. Jde o neinformovanost v této problematice. Nejvíce doporučuji kombinaci docházení ke specializovaným lékařům a individuálně zaměřené nutriční terapie.

Jak začít?
Objednejte se na konzultaci on-line, kde vám povím vše podstatné. Na základě první konzultace (anamnézy) zjistíme, která část protokolu je pro vás aktuálně nejvhodnější a na které další léčebné postupy se můžeme zaměřit. 

Těším se na Vás!
Veronika ♡