"Vaše tělo se umí vyléčit samo, pokud má k tomu podmínky".

Na fyzické rovině (tělo) vycházím z principů funkční výživy a protokolu pro terapii chronických civilizačních onemocnění The Root Cause Protocol Morleyho Robbinse, jehož studium jsem ukončila v červnu 2022. Chronická onemocnění mají na fyzické rovině vždy souvislost se skrytými výživovými deficity. To není při kvalitě dnešních potravin překvapivé. Přesto jsou stále vnímána jako "nevyléčitelná". Jsou výsledkem často léta vznikajících a trvajících procesů, jako je dlouhodobě nevhodné stravování, skrytá hormonální nerovnováha, narušené zdraví střeva, potravinové alergie a další potíže plynoucí z oslabeného imunitního systému, chronicky vyčerpané nadledvinky, vystavení se toxinům z potravin, léků, nevhodných doplňků stravy a z prostředí, ve kterém žijeme.

Na úrovni mysli a duše jsou chronická onemocnění spojena s životem samotným.  Souvisí s naší schopností a připraveností přijmout náš osobní příběh a sebe sama bez posuzování a pocitů viny nebo selhání.  Chronická onemocnění jsou také spojena s větším či menším deficitem smysluplného a autentického směřování v životě. Při jejich léčbě je výhodné dobře poznat mysl a naučit se ji používat tak, aby byla nástojem rozvoje a nikoliv tyranem či sabotérem v hlavě. V praxi se pak často otevírá prostor pro "zázračná uzdravení" a vzniká chuť  pracovat sami se sebou a se zdravím způsobem, který je daleko od námahy a snahy něco vyřešit.