Ing. Veronika Janušková

O MĚ

V současné době se věnuji funkční výživě, psychologii vnitřních zranění, uzemněné spiritualitě, léčení zvukem a práci s energiií v těle pod vedením Karla Grunicka. Snažím se o co největší propojení těchto oblastí v mém životě a práci.

Od dětství miluji hudbu, sborový zpěv, pohyb v přírodě a jídlo.

VZDĚLÁNÍ

Masarykova univerzita v Brně, fakulta Lékařská: Nutriční terapeut ( Bc. )

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta Technologická: Chemie a technologie výroby potravin ( Ing. )

Vedení nutriční poradny při obezitologické ambulanci, soukromá praxe.

Studium terapeutického protokolu pro chronická civilizační onemocnění The Root Cause Protocol na RCP Institute Morleyho Robbinse (2022). Jsem první certifikovanou terapeutkou této metody v ČR.