Ing. Veronika Janušková

Masarykova univerzita v Brně, fakulta Lékařská: Nutriční terapeut ( Bc. )

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta Technologická: Chemie a technologie výroby potravin ( Ing. )

Vedení nutriční poradny při obezitologické ambulanci, vlastní praxe.

Kontinuální samostudium v ​​​​oblasti funkční výživy a certifikační studium The Root Cause Protocol na RCP Institute Morleyho Robbinse. Jsem první terapeutkou tohoto protokolu v ČR a ráda vás jím provedu.

Dále se zajímám o psychologii, osobní rozvoj a spiritualitu. Miluji sborový zpěv, snowboard a pohyb v přírodě.