"Nenarodili jsme se proto, abychom byli vyčerpaní, unavení a nemocní"

Jmenuji se Veronika a věnuji se výživovému poradenství u chronických onemocnění a stavů, kdy člověk často ani nemá žádnou oficiální diagnózu, ale ví, že mu něco je. Zde mě baví pomáhat úplně nejvíc, protože jsem to zažila sama na sobě (s diagnózou nebo bez, prostě mi nebylo dobře!).

Chronická (civilizační) onemocnění mají vždy souvislost se skrytými výživovými deficity. Přesto jsou stále vnímána jako něco, s čím se nedá nic moc dělat. Jsou výsledkem často léta vznikajících příčin pod povrchem. Patří sem: dlouhodobě nevhodné stravování, skrytá hormonální nerovnováha, narušené zdraví střeva a dalších orgánů, potravinové alergie a další potíže plynoucí z oslabeného imunitního systému, chronicky vyčerpané nadledvinky, vystavení se toxinům z potravin, léků, nevhodných doplňků stravy a z prostředí, ve kterém žijeme. 

Pokud máte chuť a odhodlání pracovat s vaším fyzickým tělem, ráda vám pomůžu cítit se zase dobře. 

Vycházím z principů funkční výživy, přírodních postupů a z amerického The Root Cause Protocol Morleyho Robbinse, jehož studium jsem ukončila v červnu 2022. Mám vystudovaný obor Výživa člověka na Lékařské fakultě (Bc.) a Chemii a technologii potravin na Technologické fakultě (Ing.), praxi z práce na poliklinice... a přesto, nebo asi přávě proto čerpám informace a inspiruji klienty hlavně tím, co jsem se naučila po škole a sama na sobě. 

Těším se na vás.

Veronika